Diego Pereira Leite
BEC
Departamento de Quimica Analitica
Area de Quimica Analitica
Facultad de Veterinaria
Teléfono exterior: 
Correo electrónico: 
Extensión: 
0

Investigación

Grupos de investigación: 

M.A.R.T.E (Métodos de Análisis Rápido con Técnicas Espectroscópicas).